เรื่องเด่นล่าสุด

ข้อคิดเห็น

ลักษณะเฉพาะของอินโฟกราฟิก

15:58
  อินโฟกราฟิก เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะภาพสามารถสื่อความหมาย สร้างการจดจำและความเข้าใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ  จากปัจจ...อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายภาพสวยด้วยโทรศัพท์มือถือ ตอนที่ 2

20:23
ตอนที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ถึงหลักสำคัญของการถ่ายภาพด้วย สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันต่างยอมรับในความสามารถในการเก็บบันทึกภาพ เก็บความทรงจำ ซึ่งกา...อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายภาพสวยด้วยโทรศัพท์มือถือ ตอนที่ 1

08:52
สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นอีกอุปกรณ์สำคัญของผู้คนในเกือบทุกสังคม นอกจากจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ช่าวสารต่างๆแล้ว สมาร์ทโฟน ยังเป็น...อ่านเพิ่มเติม

การ pan และการ Tilt

20:04
ปัจจุบันจะพบว่าการถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นกล้องวิดีโอจริงๆ หรือกล้องสมาร์ทโฟน เป็นที่นิยมแพร่หลาย  วันนี้อาจารย์สมเจตน์ เมฆพายัพ จะมาแนะนำเ...อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

18:55
    จากที่ได้พูดคุยถึงการศึกษาและการเรียนรู้นั้นก็เพื่อให้เราๆท่านๆไม่ว่าจะเป็นครู นักการศึกษา คนในแวดวงของการศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร...อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาและการเรียนรู้ต่างกันอย่างไร

23:07
เมื่อพูดถึงสื่อพูดถึงการเรียนรู้คงไม่สามารถกล่าวเพียงโดดๆหรือลงในรายละเอียดโดยไม่มองภาพรวม มองบริบทที่เกี่ยวข้องได้เลย ลำพังสื่อที่เราๆท่...อ่านเพิ่มเติม

PDF A4 Format บน Smartphone อีกอุปสรรคและภัยเงียบของการศึกษาออนไลน์

21:52
ในวงการศึกษานิยมใช้ PDF( Portable Document Format ) นำมาใช้เป็นสื่อในการศึกษากันมานาน บนจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เรื่อยมาถึง Notebook และ...อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

23:36
นับแต่อดีต"การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้" อาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อวงการศึกษามากนัก เพราะการศึกษาในยุคเริ่มแรกเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู...อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบภาพ (Composition)

22:52
ในการถ่ายภาพให้ดูดีสวยงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีกล้อง(สมาร์ทโฟน)ที่ดีแต่เพียงอย่างเดียว หากเรารู้จักการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ภาพที่ได้จะดึงดูดสา...อ่านเพิ่มเติม

PDF เป็นไฟล์ประเภทใดแน่

21:56
ปัจจุบัน ผู้คนในแวดวง IT จะรู้จักไฟล์ PDF กันอย่างแพร่หลาย ไฟลืเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์ม จดหมายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ ห...อ่านเพิ่มเติม

e-learning กระแสของการศึกษาทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้

22:03
จากการรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ และกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อใช้แ...อ่านเพิ่มเติม

ข้อแนะนำและความคิดเห็น

Videos

Gallery

Search This Blog