เรื่องเด่นล่าสุด

Microsoft PowerPoint 2013 : การใส่เสียงและตั้งค่าให้เล่นจบ


โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint มีพัฒนาการออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน เป็นเวอร์ชั่น 2013 ซึ่งมีเมนูเครื่องมือช่วยให้การนำเสนองานและตั้งค่าต่างๆทำได้ง่ายขึ้นมาก ในวันนี้จะเสนอเทคนิคการใส่เสียงที่ได้เตรียมไว้ลงไปไว้ใน PowerPoint  และสามารถเล่นไฟล์เสียงนั้นได้อย่างอัตโนมัติ ไปจนจบการนำเสนอ
มีวิธีดำเนินการ ดังนี้

1. ที่เมนู  Insert (แทรก)เ ลือกไปที่เมนู >> Audio(เสียง) >> Audio on My PC … (เสียงบนพีซีของฉัน)
หมายเหตุ ตรงส่วนนี้ยังสามารถนำไฟล์เสียงจากแหล่งอื่นเข้ามาใช้งานได้อีก คือ Online audio และไฟล์เสียงที่ได้จากการบันทึกบนเครื่อง (Record Audio)


2. เลือกไฟล์เสียงที่เตรียมไว้     


3. เมื่อใส่เสียงเสร็จแล้ว จะเห็นไอค่อนเสียงในสไลด์


4. ที่ เมนู Audio Tools จะเป็นส่วนให้ทำการตั้งค่าต่างๆ ให้กับไฟล์เสียง


ไม่ว่าจะเป็น เล่นอัตโนมัติ (Automatically) หรือ on click
กำหนดให้เสียงเล่นเองโดยไม่ต้องคลิ๊กให้เลือก Start With Previous
สามารถกำหนดการเล่นต่อเนื่องไปสไลด์ถัดไปได้ (Play Across Slides)
กำหนดให้เล่นไฟล์เสียงนั้นๆวนตลอดจนจบสไลด์ (Loop Until Stopped)
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของไฟล์เสียงเพื่อใช้นำเสนอได้ด้วย

และหากต้องการให้ icon ลำโพงไม่ต้องแสดงผลหรือซ่อนไว้ ก็เช็คบอกซ์ที่ Hide During Show

ไม่มีความคิดเห็น