เรื่องเด่นล่าสุด

ตัดไฟล์เสียงแบบออนไลน์

บางครั้งไฟล์เสียงที่เรามีนั้นก็ยาวเกินกว่า จะเอามาใช้งานต่างๆ ได้ โดยเฉพาะงานนำเสนอ แม้ว่า PowerPoint จะมีเทคนิคการเลือกช่วงเสียงเพลงได้ก็ตาม แต่ก็ไม่สะดวกอีกทั้งยังยุ่งยากและอาจผิดพลาดได้ วันนี้ mediathailand : presentation  จะมาแนะนำวิธีการตัดไฟล์เสียงแบบออนไลน์กัน โดยมีเว็บไซตืผู้ให้บริการนี้ เรามาศึกษาวิธีการกัน

1. ไปที่เว็บไซต์ https://mp3cut.net/th/


2. จะปรากฎหน้าให้ท่านดำเนินการ มี 3 ขั้นตอนคือ Open  Cut  และ Save เริ่มที่ขั้นแรก คลิกที่ปุ่ม Open file  ดังภาพบน3. เลือกไฟล์เสียงต้นทางที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เลือกแล้ว คลิก Open
4. ไฟล์เสียงที่ท่านเลือกจะถูก Upload ไปบนระบบ ซึ่งขณะนี้ สถานะโปรแกรมพร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนที่ สอง คือ Cut
โดยท่านสามารถเลือกช่วงที่ต้องการตัดออกได้ โดยใช้ปุ่ม play/stop รวมถึงสไลด์บาร์สีฟ้าเข้ม ซึ่งจะมีสองด้านทั้งด้านต้นทางและด้านปลายทาง สำหรับกำหนดช่วงให้ท่านดำเนินการตัด


5. เมื่อดำเนินการเลือกช่วงที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม Cut

ส่วนสีฟ้า คือ ส่วนที่เลือก 
ส่วนสีขาว คือส่วนที่ตัดออก
 ตรงส่วนนี้ ท่านสามารถกำหนดการ Fade in และ Fade out ได้ จากปุ่มสวิทช์ ด้านบน


6. ระบบจะดำเนินการตัดช่วงของไฟล์ที่ท่านกำหนดไว้ หากไฟล์นั้นมีความยาว ก็ อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน


7. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ระบบจะให้ท่านทำการ Download ท่านก็คลิกที่ Download ทำการ save ชื่อ ตามที่ต้องการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น