เรื่องเด่นล่าสุด

Microsoft PowerPoint 2016 : การสร้างข้อความเคลื่อนไหว

การเพิ่มเทคนิคให้ตัวอักษรเคลื่อนไหวบนหน้าจอ ก็เป็นอีกเทคนิคง่ายๆในการช่วยให้งานนำเสนอ ดูมีสีสัน

วิธีการ
1. กำหนดตำแหน่งวางข้อความ และทิศทางการ     เคลื่อนที่
2. พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ
3. ลากข้อความไปสุดมุมด้านซ้าย เพื่อให้ตัวอักษร     เลื่อนไปทางซ้าย
4. คลิกที่ตัวข้อความ ให้เกิดจุด 8 จุด


5. ไปที่เมนู Animations    เลือก Fly In (หรือ Crawl In)
6. ที่ Effect Options     เลือก From Right7. คลิกที่ Animations Pane จะเกิดส่วนกำหนดลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นทางด้านขวาของพื้นที่ทำงาน
8. คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม9. จะเกิดส่วนขยาย เลือกเงื่อนไขการเคลื่อนไหวเป็น Start After Previous10. คลิกที่ Effect Option..11.กำหนดช่วงเวลาการเคลื่อนไหว   
     Duration : 15-20 วินาที
     Repeat เป็น  Until End of Slide
12. คลิก OK


หมายเหตุ
เนื้อหาที่นำเสนอนี้เป็น Microsoft PowerPoint 2016 (สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Microsoft PowerPoint 2007 ขึ้นไป)

ไม่มีความคิดเห็น