เรื่องเด่นล่าสุด

การยกเลิกป้ายเตือนแสดงการใช้ Macro

ปัญหาหนึ่งในการใช้งาน Microsoft PowerPoint ที่มีการเรียกใช้งานไฟล์จากภายนอก หรือการใช้คำสั่งพิเศษต่างๆ เพื่อการนำเสนองาน ก็คือ จะเกิด ป้ายหน้าต่างแสดงเตือนข้อความด้านความปลอดภัย ของระบบในการเข้าถึง Macro ในระหว่างที่ดำเนินการนำเสนอ ส่งผลให้การนำเสนอขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของกระบวนการนำเสนอ หรือการนำเสนอขาดตอนไปชั่วขณะ


 วิธีการยกเลิกป้าย Security Alert - Macros มีวิธีการดังนี้


เปิดโปรแกรม PowerPoint (วิธีการนี้ใช้ได้กับ PowerPoint 2010, PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 นะครับ ส่วน PowerPoint 2007 จะดำเนินการตล้ายๆกัน)

1. ไปที่เมนู File  คลิกเลือก Options  (สำหรับ PowerPoint 2007 คลิกที่ปุ่มเครื่องหมาย Office แทน)


 2.  ไปเลือกที่  Trust Center  คลิกปุ่ม Trust Center Settings ตามลำดับ


3. ที่ Trust Center คลิกที่ Macro Settings คลิกรายการ Enable all macros .........


4. ขึ้นไปที่แถบรายการ Add-ins (อยู่เหนือ Macro Settings) ด้านขวามือ ต้องไม่คลิก เลือก รายการใดๆหมายเหตุ
เนื้อหาที่นำเสนอนี้เป็น Microsoft PowerPoint 2016 (สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Microsoft PowerPoint 2007 ขึ้นไป)

ไม่มีความคิดเห็น