เรื่องเด่นล่าสุด

Microsoft PowerPoint 2016 : การใส่เสียง
โปรแกรมนำเสนอในกลุ่ม Office ของไมโครซอฟท์ที่ชื่อว่า PowerPoint ได้ออกรุ่นล่าสุดเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน เป็นเวอร์ชั่น 2016 ซึ่งมีเมนูเครื่องมือช่วยให้การนำเสนองานและตั้งค่าต่างๆทำได้ง่ายขึ้นมาก ในวันนี้จะเสนอเทคนิคการใส่เสียงที่ได้เตรียมไว้ลงไปไว้ใน PowerPoint  และสามารถเล่นไฟล์เสียงนั้นได้อย่างอัตโนมัติ ไปจนจบการนำเสนอ

มีวิธีดำเนินการ ดังนี้


1. ที่เมนู  Insert (แทรก)

2. เลือกไปที่รายการ  >> Audio(เสียง) >> Audio on My PC … (เสียงบนพีซีของฉัน)
หมายเหตุ ตรงส่วนนี้ยังสามารถนำไฟล์เสียงจากแหล่งอื่นเข้ามาใช้งานได้อีก คือ Online audio และไฟล์เสียงที่ได้จากการบันทึกบนเครื่อง (Record Audio)3. เลือกไฟล์เสียงที่เตรียมไว้      คลิกปุ่ม Insert

4.เมื่อใส่เสียงเสร็จแล้ว จะเห็นไอคอนเสียงในสไลด์  หากต้องการทดสอบเสียง คลิกที่ปุ่ม Play ด้านซ้ายสุดของเครื่องมือในกลุ่ม Preview 5. ที่เมนู Playback  จะเป็นส่วนให้ทำการตั้งค่าต่างๆ ให้กับไฟล์เสียง

เริ่มที่ปุ่ม Volume เพื่อกำหนดระดับความดังของเสียง มี 4 ระดับ

ที่ Audio Options มีรายการปรับแต่งดังนี้
ปุ่ม Start เพื่อกำหนดเงื่อนไขเล่นอัตโนมัติ (Automatically) หรือเล่นเมื่อคลิกเมาส์ On Click
สามารถกำหนดการเล่นต่อเนื่องไปสไลด์ถัดไปได้ (Play Across Slides)
กำหนดให้เล่นไฟล์เสียงนั้นๆวนตลอดจนจบการแสดงสไลด์ (Loop Until Stopped)
กำหนดให้เล่นไฟล์เสียงเล่นย้อนกลับ (Rewind after Playing)
และหากต้องการให้ icon ลำโพงไม่ต้องแสดงผลหรือซ่อนไว้ ก็เช็คบอกซ์ที่ Hide During Show

ที่ส่วน Audio Style มี ให้เลือก 2 รายการ
กำหนดเลือกค่าเอง เลือก No Style


หากคลิกเลือก Play in Background จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นมาตรฐานของระบบยกเว้น การเล่นย้อนกลับ (Rewind after Playing) ที่ท่านต้องกำหนดเอง


สามารถกำหนดระดับเสียงตอนเริ่มเล่น (Fade in) และระดับเสียงตอนจบ (Fade out) ของไฟล์เสียง
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของไฟล์เสียงเพื่อใช้นำเสนอได้ด้วย โดยกำหนดช่วงเวลาจากเครื่องมือที่ปรากฎ ซึ่งต้องทดลองปรับแต่งช่วงเวลาตามที่ต้องการ


หมายเหตุ
เนื้อหาที่นำเสนอนี้เป็น Microsoft PowerPoint 2016 (สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Microsoft PowerPoint 2007 ขึ้นไป)

ไม่มีความคิดเห็น