เรื่องเด่นล่าสุด

การแก้ไขอาการ Microsoft PowerPoint has stopped workingประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ก่อนการนำเสนอ ปรากฏว่า โปรแกรมไม่สามารถเปิดใช้งานได้ โดยมีอาการพอสรุปได้ดังนี้  เริ่มที่เริ่มเรียกโปรแกรม ขณะกำลังโหลดโปรแกรมดังภาพด้านบน ชั่วเวลา 2-3 วินาที โปรแกรมก็หยุดลง พร้อมแสดงกล่องข้อความว่า Microsoft PowerPoint has stopped working

ไม่ว่าจะเปิดซ้ำกี่ครั้ง ผล  ได้ แบบเดียวกันคือ แสดงกล่องข้อความว่า Microsoft PowerPoint has stopped working


สาเหตุ
เกิดจาก การขัดแย้ง กับส่วนเสริม/องค์ประกอบโปรแกรม หรือคุณลักษณะพิเศษจากโปรแกรมอื่นที่ทำงานร่วมกับ PowerPoint ที่เรียกว่า Add-ins ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งาน PowerPoint ได้
การแก้ไข
ต้องปิด หรือ ยกเลิก องค์ประกอบของ Add-ins ที่ขัดขวางการ run โปรแกรม


แล้วจะเปิด PowerPoint เพื่อยกเลิก หรือจัดการปัญหาจาก Add-ins ยังไง

Microsoft มีโหมดการเข้าถึงแบบ Safe mode โปรแกรมในกลุ่ม Office ทั้งหมด เช่นเดียวกับระบบ Windows เหมือนกัน

วิธีการเข้า Safe mode มีหลายวิธี อาทิ
1.โดย กดปุ่ม Ctrl ค้างแล้วคลิกเรียกโปรแกรม PowerPoint  หรือ
2.ที่ Search Windows (ใกล้ปุ่ม Start ที่ Taskbar) พิมพ์คำว่า Powerpnt /safe


จะเกิดหน้าต่างข้อความเพื่อให้ท่านทราบและยืนยันว่า จะเข้า PowerPoint แบบ Safe mode ถึงตรงนี้ก็คลิก Yesไปที่เมนู File เลือกเข้ารายการ Options จะปรากฎหน้าต่าง PowerPoint Options ดังภาพด้านล่างคลิกรายการที่ Add-ins ท่านจะพบรายการส่วนเสริมที่ทำงานร่วมกับ PowerPoint
ดูตรงส่วน Manage ที่สถานะรายการที่ COM Add-ins
คลิกปุ่ม Go...

จะเกิดหน้าต่างข้อความ COM Add-ins ขึ้น
ซึ่งจะแสดงรายการส่วนเสริมหรือส่วนเชื่อมต่อจากโปรแกรมอื่นที่มาทำงานร่วมกับ PowerPoint ให้หารายการที่ขัดแย้ง หรือหากไม่อยากหา ก็ disable ยกเลิกทุกรายการเลยก็ได้


ทำการ เปิด PowerPoint ใหม่ โปรแกรมก็ จะ Run ได้ ตามปกติ


หมายเหตุ
1.อาการที่นำเสนอนี้เป็น Microsoft PowerPoint 2016 (สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Microsoft PowerPoint 2007 ขึ้นไป)
2.อาการและการแก้ไขนี้ ใช้ได้กับกลุ่ม Microsoft Office ทั้งหมด
3.ตัวย่อในการเปิด Safe mode โปรแกรม

Microsoft Word     : winword /safe
Microsoft Excel     : excel /safe
Microsoft Outlook : outlook /safe

4 ความคิดเห็น: