เรื่องเด่นล่าสุด

Microsoft PowerPoint 2016 : การใส่วิดีทัศน์ให้กับ PowerPoint

การนำวิดีทัศน์มาใช้ประกอบร่วมในการนำเสนอ ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะ วิดีทัศน์ ช่วยในการขยายความ สร้างความน่าสนใจ มีจุดตึงพฤติกรรมที่สูง ส่วนไฟล์ที่เป็นที่นิยมมากนำมาใช้ ก็คือ .mp4  .avi  .wmv

เรามาดู วิธีการมีดังนี้
1.ไปที่เมนู Insert ที่กลุ่ม Media เลือก Video


2. เลือกรายการ Video on My PC

3.ไปตำแหน่งปลายทางที่เก็บไฟล์วิดีทัศน์ ซึ่งไฟล์ประเภทนี้ สามารถหาได้จาก YOUTUBE

4.เลือกไฟล์วิดีทัศน์ที่ต้องการ
   ก่อนคลิกปุ่มแทรกหรือ Insert จะพบว่าด้านข้างขวามีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆ สำหรับตั้งค่าเงื่อนไขใสการแทรก อยู่ 2 แบบ คือ


                        Insert  แบบฝั่งไฟล์ไปในไฟล์ PowerPoint

                        Link to File เป็นแค่การเชื่อมต่อไฟล์วิดีโอเท่านั้น

5.ไฟล์วิดีทัศน์ จะถูกนำมาวางในลักษณะเต็มเฟรมซึ่งท่านสามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้ตามความต้องการ

6.ไปที่ชุดเครื่องมือ Playback ซึ่งท่านสามารถกำหนดการทำงานพื้นฐานได้ ดังนี้

      Start มี 2 ตัวเลือก
                        เลือก Automatically (เป็นการเล่นวิดีโออัตโนมัติทันทีที่เปิดสไลด์)
                        เลือก On Click (เป็นการเล่นเมื่อมีการคลิกเมาส์)

      Play Full Screen   แสดงภาพเต็มจอเมื่อเล่น PowerPoint

      Loop Until Stopped  เป็นการเล่นวนซ้ำจนกว่าจะสั่งหยุดหรือออกจากเฟรม

     Hide While Not Playing  เฟรมวิดีทัศน์ จะไม่แสดง จนกว่าจะเล่น

     Rewind after Playing       เป็นการกำหนดให้เล่นใหม่ เมื่อเล่นจบแล้ว

การตั้งค่าเหล่านี้ แล้วแต่ ผู้ใช้ จะเลือกใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น