เรื่องเด่นล่าสุด

PowerPoint ส่ออาการติดไวรัส

วันนี้ ทำงานด้านการนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  (เวอร์ชั่นลิขสิทธิ์) ปกติก็สามารถแสดงผลได้อย่างราบรื่น แต่วันนี้เกิดเกเร และมีข้อความแสดงตอนที่จะ Links ข้ามสไลด์ ว่า

Some files can contain viruses or otherwise be harmful to your computer


เป็นการแจ้งเตือนว่าไฟล์บางไฟล์อาจมีไวรัสหรือเป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งก็แปลกใจมากๆ เพราะปกติ จะเป็นคนค่อนข้างระวังการใช้งานเป็นอย่างมาก

ยอมเสียเวลาทำการ SCAN แบบ Full  เวลาผ่านไป ชั่วโมงเศษ ผลการ scan ก็ไม่พบอะไรที่จะรุนแรง แค่การติดเชื้อเล็กน้อยจากอีเมล์ ทำการ Restart แล้วลองแสดงผลใหม่ เป็นเหมือนเดิม

ด้วยความกังวล เพราะ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ต้องคอยคลิกปุ่ม OK ที่ Popup เสมอ แบบนี้ คงไม่ดีแน่ เลยทำการหาสาเหตุ จากแหล่งความรู้ออนไลน์ GOOGLE ซึ่งมีข้อมูลแนะนำที่หลากหลาย อาทิ

แม้ว่าจะแก้ไขไปตามคำแนะนำต่างๆแล้ว ผลก็ ยังเหมือนเดิม


สุดท้าย ทำการถอนโปรแกรมชุด Office ออกทั้งหมด (หรืออาจจะลองใช้ Repair)


ในที่นี้เลือก ถอนทั้งหมดและทำการติดตั้งใหม่

ผลคือระบบ กลับมาทำงานเป็นปกติ


ข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกผู้อ่านบทความ
1.หากเกิดอาการแบบนี้ ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็น อย่าติดตั้งโปรแกรมด้านตรวจสอบใดๆ เพิ่ม
2.อย่าปรับแต่งค่า Registry ตามคำแนะนำ หาก ไม่มีความรู้เพียงพอ
3.หาสาเหตุอย่างใจเย็น หากที่ Restore point ก็นำมาใช้งาน แต่ถ้าไม่มี ก็ ทำอย่างที่เล่ามาข้างต้น

ไว้พบกันใหม่


ไม่มีความคิดเห็น