เรื่องเด่นล่าสุด

องค์ประกอบภาพ (Composition)

ในการถ่ายภาพให้ดูดีสวยงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีกล้อง(สมาร์ทโฟน)ที่ดีแต่เพียงอย่างเดียว หากเรารู้จักการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ภาพที่ได้จะดึงดูดสายตา และน่าสนใจ ภาพถ่ายที่สวยงามนั้น มาจากหลักการ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง จุดและเส้น (Point & line) การวางรูปร่าง (Shape) หรือรูปทรง (Form)ในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับพื้นผิว (Texture) ลวดลาย (Pattern)น้ำหนักสี (Tone) ช่องว่าง (Space) หรือ กฎสามส่วน (Rule of Thirds) ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น ที่ทำให้ภาพนั้นมีคุณค่า

ในการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีทัศน์ที่ดี  ผู้ถ่ายต้องยึดหลักสำคัญหลายส่วน อาทิ  กฎสามส่วน เส้นนำสายตา เส้นรัศมี ฉากหน้า (Foreground) ฉากหลัง (Background) การเว้นช่องว่างส่วนหัว (Head room) หรือการเว้นช่องว่างด้านหน้าของสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวกับกรอบภาพด้านหน้า (Walking room) ความสมดุล (Balance) กรอบภาพ ส่วนเกินและข้อควรระวัง นำเสนอตัวอย่างทั้งภาพนิ่งและวิดีโอคลิป


เรื่องราวโดย อาจารย์สมเจตน์ เมฆพายัพ ข้าราชการบำนาญของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน

ไม่มีความคิดเห็น